Mene Meseca

Tabela mesečevih mena za 2010. godinu je priložena na kraju ovog teksta!

Kretanje meseca oko zemlje daje takt jednom od najbržih ritmova u astrologiji. Mesec utiče na plimu i oseku, a samim tim i na sve tečnosti u našem organizmu.

Astrološki posmatrano, Mesec, kao ženska planeta, je više vezan za ženska nego na muška bića u prirodi. Setimo se samo ženskog menstrualnog ciklusa – koji se u svom trajanju poklapa sa vremenom koje je potrebno mesecu da obiđe jedan krug oko zemlje…

Mesečevo kretanje je najviše povezano sa osobama koje u svojoj natalnoj karti imaju sunce ili ascendent u znaku Raka.

Kroz ljudsku istoriju, mesec je veoma često korišćen za nalaženje pravog vremena radova od strane onih koji obrađuju zemlju i bave se poljoprivredom. Oni su iskustveno primetili da zavisno od faze meseca u kojoj se obavljaju određeni radovi u bašti ili na njivama imaju veće ili pak manje prinose.

Generalno pravilo je da biljke treba saditi i sejati u vreme rastuće faze meseca (od mladog ka punom mesecu) kako bi bile otpornije na bolesti i davale više prinosa…

Na drveću koje se obreže dan-dva posle samog mladog meseca brže izbijaju zdrave mladice. Za vreme oko punog meseca treba izbegavati obrezivanje voćaka i vinove loze.

Za preciznije i potpunije korišćenje mesečevih faza ipak je potrebno malo veće poznavanje astroloških zakonitosti. Npr. određena kultura će davati najviše prinosa ako se setva obavi kada je mesec rastući u nekom od plodnih znakova i u znaku je vezanom za tu kulturu… Aspekti (uglovi), između za to vreme i temu bitnih planeta, takođe igraju važnu ulogu…

Kada sakupljamo lekovite biljke mesečeve faze su takođe veoma bitne. Sve delove biljaka koji rastu iznad zemlje (cvet, listove, stabljiku) treba brati kada mesec raste, dok lekovito korenje trebamo vaditi za vreme faze opadanja meseca. Poštujući ovo pravilo obezbedićemo da najveći deo lekovitih i hranljivih materija bude u delu biljke koji tada sakupljamo. Naravno, na kvalitet sakupljanih biljaka utiču i drugi faktori – koliko vlage ima u sakupljenim biljkama, u kom stepenu su zrelosti, koliko su zagađene spoljnim faktorima, itd. Astrološka komponenta je samo jedna koju moramo uzeti u obzir.

Poslednjih godina je veoma popularna i dijeta u odnosu na mesečeve mene po kojoj se na telesnoj težini gubi ako se potpuno posti četiri dana u mesecu, vremenski usklađeno sa mesečevim menama. Ako ste zainteresovani da pročitate nesto o ‘mesečevoj dijeti’ i o tabeli koja vam je potrebna za  njenu praktičnu primenu kliknite ovde  »» .

Mesečeve mene se mogu koristiti i za poboljšanje rasta kose. Ukoliko želite da kosa više raste i bude bujnija šišajte se za vreme rastuće faze meseca. Izbegavajte dan kada je mlad mesec ili pak pun mesec. Slobodno koristite ostale dane u periodu od mladog do punog meseca.

Sve što započinjete u životu sa idejom da raste i napreduje treba započinjati takođe u fazi kada mesec raste, dok je faza opadanja meseca dobra za završavanje poduhvata.

Za sve one koji žele da koriste gore navedene informacije prilažem aktuelnu tabelu mesečevih mena za ovu godinu.

Tabela mesečevih mena za 2010. godinu: