Psihološka astrologija i astropsihologija

“Ne postoji razlika između onoga što jeste i onoga što će biti. I zato je astropsihologija početak i kraj. Ako čovek sazna šta jeste, saznaće i ono što će biti.”

Goran Milekić

Astropsihologija je zasigurno jedan od temelja astrološke građevine, ali taj pojam ne treba direktno povezivati sa psihologijom kao granom medicine, niti u holističkoj astrologiji ima mesta ‘naglabanju’ kakvim mnogi priučeni u astrologiji (pod tobožnjim velom naučne psihologije) pokušavaju da sakriju ono što ne razumeju, koristeći neodređene i elastične fraze i rečenice koje se mogu odnositi na bilo koga! Za takvo gubljenje vremena u izvornoj astrologiji nema mesta, jer se ona bavi  onim što je za vas jedinstveno i što kroz vaš život, kroz uložene emocije i duhovnu energiju, ‘prizivate’ da vam iz budućnosti dođe.

Vreme ne može doneti ono čega bar u obliku ‘semena’  nema u našem biću, bilo da je to sadržano u svesnom ili nesvesnom delu vašeg uma.

Ono što se pod astropsihologijom podrazumeva u i holističkoj  astrologiji je mnogo više vezano za genetiku, naše pretke, za ono što smo dobili kao talente, darove ili probleme od bliskih ili daljih generacija koje su svojim postojanjem i ljubavlju omogućili naše fizičko postojanje u ovom trenutku. Svi smo mi nečija deca, unuci, praunuci…. I naši slavni ili manje slavni preci imaju uticaja na naš život, želeli mi to da prihvatimo ili ne, nezavisno od toga da li trenutno živimo sa nekima od njih ili smo hiljadama kilometara daleko od naših rođaka!

Oh, neko će pomisliti da to propovedam determinizam i da to stoji nasuprot principa slobodne volje za koju većina veruje da je poseduje u neograničenim količinama! Da, slobodna volja postoji ,ali je ona samo jedan deo jednačine koju zovemo život. Sve stvoreno postoji kao dinamička borba suprotnosti, koju su na istoku slikovito prikazali  jin i jang principima. Odnos sudbine i slobodne volje je različit kod svakoga od nas. Spoznati taj odnos i od čega kod vas on zavisi, omogućiće vam da povećate i ojačate vašu volju i  uspešnije se izborite sa datostima koje život ume na naše iznenađenje uvek nanovo da nam “servira”!

Astropsihologija, primenjena na pravi način, daje uvid u odnose koji postoje između u nama suprotstavljenih želja i htenja, pa na osnovu toga otkriva najharmoničniji  deo karaktera koji može da zagrli život i  dâ snagu i zdravlje da se u budućnosti prevaziđu iskušenja i da se ostane na putu koji će nas odvesti ka svesnijem oblikovanju i korišćenju svojih potencijala. To je direktan i potpun pogled na na naš psihološki i duhovni bitak, do koga se u opšte poznatoj naučnoj psihologiji dolazi kroz mnogo seansi, neretko razvučenih na više godina. U astrologiji je za taj uvid i razumevanje dovoljno nekoliko sati. Ali delanje u odnosu na te uvide ostaje uvek na vama. Ni astrolog, niti psiholog ne mogu da urade vaš deo posla!