Predavanja

Osnovni cilj predavanja o astrologiji u Srbiji je da se javnosti prikaže prava i tradicionalna astrologija koja je imala holistički i duhovni pristup životu. Oko 90 posto informacija koje u našoj javnosti kruže o astrologiji su ili dezinformacije ili poluistine. To nije slučaj samo sa astrologijom već i sa svim drugim duhovnim sadržajima kada komercijalizacija postane sama sebi cilj. Primer su mnogi instant ‘astro-tarot-numerolozi’ kojima je danas najvažnije ‘prodati nešto po svaku cenu’. To je siguran put u degradaciju drevnih sistema znanja, njihovu deformaciju pa i uništenje. Nakon 20 godina bavljenja astrologijom i studiranja njenih izvora i principa osećam se odgovornim da zainteresovanima ponudim deo svojih uvida i iskustava kako bi mogli da svoju žeđ za pravim znanjima i informacijama o astrologiji zadovolje na njenim izvorima.

Ukoliko postoji grupa ljudi u vašem mestu koja želi da se ovakvo predavanje organizuje kontaktirajte me putem email-a.

Termini predavanja na temu astrologije: