Medicinska astrologija

Medicinska astrologija je u prošlosti bila veoma cenjena. Danas, ova grana astrologije doživljava ponovnu popularizaciju usled sve većeg interesovanja lekara u svetu za njene plodove… Te prve korake kao i uvek čine hrabri pojedinci otvorenog uma… Nadamo se što bržem uključenju i institucija u ta istraživanja…

Neka se i ostale njihove kolege zamisle nad rečenicom Hipokrata, čiju zakletvu polažu svi medicinari:  “Lekar koji ne poznaje astrologiju, nema pravo sebe nazivati lekarom…”

Posebno interesantna je primena teorije o četiri elementa, kao i teorije o četiri osnovna temperamenta (sangvinik, melanholik, kolerik i flegmatik)…

Astrologija ima integralni, holistički pristup zdravlju čoveka i zainteresovana je najviše za prave uzroke bolesti i poremećaja; a ne samo za njihove posledice…

Po astrološkoj teoriji i praksi, iz natalne karte nacrtane po tačnim podacima i sa tačnim stepenom ascendenta mogu se jasno videti koji organi u telu imaju tendencu da se prvi poremete i koji deo tela ili organ su ‘markeri’ poremećaja tela, tj. gde su rani pokazatelji poremećene ravnoteže zdravlja…

Treba napomenuti da je za što bolje rezultate primene medicinske astrologije ipak potrebno poznavanje medicine. Tako da su u ovoj oblasti astrologije svi lekari u prednosti. Pošto se astrolog donekle može porediti sa prevodiocem, jasno je da će njegova dijagnoza biti tim bolja što je poznavanje zavisnosti balansa zdravlja od promena u čovekovom duhu, umu iil telu veće…