Korist od astrologije

Ukoliko seljak sazna od moderne meteorologije da će leto biti veoma sušno ostaju mu suštinski dve mogućnosti, ili će plakati nad ‘zlohudom sudbinom’, ili će zasukati rukave i krenuti da postavlja sistem za navodnjavanje njiva.

Kao što moderni meteorolozi mogu pomoći u navedenom primeru tako nam i astrološko znanje daje smernice koje nam pomažu da se uskladimo sa trenutkom i životnom situacijom te donesemo prave odluke.

Astrologija nam jasno ukazuje sa kakvim potencijalima smo došli na svet i kakve su tendencije događaja u našem budućem životu. Imajući ova znanja možemo na vreme preuzeti kormilo svog života u sopstvene ruke, a to ćemo najbolje učiniti ukoliko otkrijemo ono najbolje u nama što će nam pomoći da živimo u najvećem skladu sa prirodom i božanskim u nama samim.