Karmička astrologija

Karmička astrologija obrađuje i analizira prethodne živote vlasnika horoskopa.

Ono što može biti veoma korisno za analizu natalne karte svake osobe je da se pronađu najvažnije teme, dileme i problemi koji su preneti iz prethodnog u ovaj život…

Uz pomoć karmičke astrologije se mogu izračunati i godine prethodnih rođenja osobe, dok se mesto tih rođenja može odrediti sa nešto manjom preciznošću…

Većina interesenata za astrologiju je informisana da se prethodni životi posmatraju u natalnoj karti preko mesečevih čvorova. To je donekle tačno, ali nije i potpuna istina. Prethodni životi se mogu dekodirati na više mesta u natalnoj karti, tako da se i ovde možemo pozvati na zlatno pravilo astrologije – da se svaki posmatrani fenomen mora sagledavati kroz celu natalnu kartu !