Horarna astrologija

Jedan od načina da dobijete odgovor vezan za neko specifično pitanje je korišćenje horarne astrologije. Horarna astrološka karta se izrađuje za trenutak postavljanja vašeg pitanja. Konstelacije na nebu u trenutku pitanja stoje u sinhronističkom odnosu sa sadržajem na koji je vaš um najviše usredsređen u tom periodu. Kao što se čovek rađa u trenutku koji je u datom periodu najharmoničniji sa njim i pitanje se rađa kada je trenutna karta neba u skladu sa vašim pitanjem. Pitanje se ‘rodilo’ kada ste ga podelili sa astrologom. Za rađanje je uvek potrebno dvoje. Tek kada pitanje saopštite nekome ko može na njega da odgovori, ono je ‘izašlo napolje’ , slično detetu koje napušta matericu i izlazi u spoljni svet da bi raslo dalje.

Horarna astrologija je bila, uz mundanu astrologiju, najviše praktikovana kroz istoriju astrologije. Uzrok tome je da su samo kraljevi i moćnici imali svog ličnog astrologa koji je brinuo o tome da pri rođenju kraljevog naslednika odmah sa neba ‘skine’ tačne pozicije planeta, ascendenta i zenita. Svi ostali nisu često znali ni svoj tačan dan rođenja, o tačnom trenutku rođenja da i ne govorimo…

Kada su astrologu dolazili na savetovanje i ljudi koji nisu znali svoje podatke potrebne za crtanje natalne karte, postavljali su pitanje na temu koja ih okupira i muči.

Dodatni razlog korišćenja horarnog horoskopa je što se tu sa manje računanja mogao utvrditi približan termin događaja koji je od interesa, bez izrade seta dodatnih karata…