Holistička astrologija

Pridev ‘Holistička’ u nazivu, označava poseban prilaz astrološkoj teoriji i praksi, koji stremi očuvanju celovitog i sveobuhvatnog pristupa kako samoj astrologiji, tako i onima kojima su njeni plodovi namenjeni, tj. ljudima koji su došli po kakav savet u trenutku nedoumice ili životne raskrsnice.

Reč – HOLISTIČKI potiče od grčke reči ‘cholos’ koja se može prevesti kao “potpun, čitav, celovit, sveobuhvatan”.

Holistička astrologija je skoro sasvim i sinonim za tradicionalnu astrologiju, kakva dolazi do nas ovenčana slavom starom više hiljada godina. Moderna astrologija, kakva je naširoko poznata, predstavlja najvećim delom tužne ostatke komercijalizacijom teško deformisane izvorne astrologije. Raniji pristup je bio u osnovi holistički, dok se veliki broj današnjih astrologa koncentriše samo na neke aspekte i delove astrologije. Slična situacija je i u drugim oblastima, npr. medicini – gde su moderni lekari podelili medicinu na ogroman broj specijalističkih oblasti, što u obrazovanju načelno odvlači lekare od holističkog pristupa zdravlju…

Baš zbog navedenih tendencija u medicini javlja se u poslednjoj deceniji sve širi pokret i zahtevi za vraćanjem celovitog pristupa zdravlju i čoveku.

Za poklonika holističke astrologije je svaki čovek jedinstven i neponovljiv, i ne može se svesti na svoj “sunčani ili mesečev znak”. Samo pripadajuća natalna karta je vaš jedinstven ‘astrološki potpis’, unikatan kao otisak prsta.

Na ovom sajtu pronaći ćete takođe (u svrhu edukacije) uslovno uzete podele na astrološke pravce i tehnike. Ali su one tu navedene kao pregled postojećih alata i pristupa u astrologiji. Zavisno od situacije i pitanja koje se razmatra, poklonik holističke astrologije će upotrebiti jedan ili nekoliko alata koje ima na raspolaganju.

Holistička astrologija ima dakle celovit pristup ljudskom biću ili događajima u svetu koji uvek imaju svoj božanski smisao. U holističkoj astrologiji se najčešće postavlja pitanje – šta je sa nečim u kreaciji “Bog želeo da kaže’” ?.. U okviru nje se ljudska bića posmatraju kroz višeslojnu prizmu, kao sklad njihovog duha,uma i tela; i kao samo jedan čvor u generacijama predaka i potomaka koji na energetskom i duhovnom nivou žive u nama i sa nama. Sve je jedno! Sve u kreaciji je međusobno povezano i deo je iste celine. U holističkoj astrologiji su sva putovanja, putovanja ka Bogu i ostvarenju nam zadate misije na zemlji !

Svako ko se kroz svoje iskustvo uveri u funkcionalnost izvorne, tj. holističke astrologije doživeće kako duhovni, tako i intelektualni uvid u savršenstvo Božije Kreacije. Tako nestaje i poslednja sumnja u Božije postojanje, jer nećete morati samo da verujete da on postoji. Jednostavno ćete to znati…