Geodetske usluge

DRŽAVNI PREMER I KATASTAR

• Ucrtavanje nepokretnosti i vodova na katastarskim podlogama
• Uknjižba objekta
• Formiranje građevinskih parcela
• Legalizacija – ozakonjenje objekata
• Katastarsko-topografski planovi
• Situacioni planovi
• Identifikacija nepokretnosti
• Obnova granica katastarske parcele – omeđavanje
• Deoba parcela-uređenju načina korišćenja
• Izrada protokola regulacije

INŽENJERSKA GEODEZIJA

• Praćenje sleganja objekata
• Obleležavanje objekata visoko i nisko gradnje
• Obeležavanje i kontrola vertikala objekata
• Obeležavanje specifičnih građevinskih konstrukcija
• Računjanje kubatura iskopa i nasipa
• Kontrola temelja izvedenih objekata
• Kontrola konstrukcije izvedenih objekata
• Izrada elaborate izvedenog stanja
• Snimanje i izrada podužnih i poprečnih profila linijskih objekata
• Praćenje sleganja i pomeranja mašinskih komponenti
• Obeležavanje prilikom postavljanja mašinskih komponenti
• Kontrola vertikalnosti i horizontalnosti mašinskih komponenti
• Snimanje fasada
• Snimanje unutrašnjosti obekjekata i njihovo predstavljanje u 3D projekciji