Astrorelokacija

Astrorelokacija je pomoćna astrološka tehnika čija je primena novijeg datuma i njen razvoj se poklapa sa razvojem personalnih računara…

Razlozi današnje primamljivosti primene tehnike astrološke relokacije leži u lakom izračunavanju važnih linija u odnosu na geografske koordinate, a što je maksimalno olakšano razvojem već pomenute računarske tehnike.

Astrorelokacija nam pomaže, da pored informacija koje leže u natalnoj karti ličnosti, dobijemo dodatne informacije o harmoničnom ili manje harmoničnom slaganju neke geografske lokacije na planeti zemlji sa životnim okolnostima te osobe.

Mnogi astrolozi zaboravljaju da je astrološka karta zemlje u kojoj živite ‘jača’ od vaše natalne karte. Astrološki uticaji države i ambijenta u kojima živite su najsnažniji faktor od koga zavisi buđenje ili uspavljivanje određenih  aspekata i energija u vašem životu i porodici.

Na sledećoj slici možete videti primer jedne relokacione mape, a nešto niže i jedan uvećani detalj iste mape.

Relokaciona mapa za neku osobu se dobija iz podataka koji su potrebni i za izradu natalne karte.

Danas dostupni astrološki softver nam lako iscrtava projekcije četiri tačke iz natalne karte (ascendent, descendent, MC i IC)  u zavisnosti od geografskih koordinata pretpostavljenih mesta rođenja.

Iako se ova karta može lako dobiti sa par klika ili pritisaka na određene tastere računara, njeno tumačenje nije trivijalno i lako. Za to je ipak potreban zavidan nivo astrološkog znanja i kombinovanje sa natalnom kartom osobe o kojoj je reč.