Astrološki alati

Možda će nekome sledeća lista nužnih alata i osobina jednog astrologa biti iznenađenje, ali ona izvire iz teorije i prakse astrologije. To su:

  1. Ljubav prema Bogu i ljudima
  2. Matematika
  3. Astronomija
  4. Psihologija  (sa akcentom na arhetipsku simboliku)
  5. Geografija
  6. Široka opšta erudicija uz solidno poznavanje filozofije
  7. Medicina i farmakopeja  (danas opciono, ranije obavezno!)

Astrolog je pre svega neka vrsta prevodioca simbola, koji opšte obrasce energija objavljenih na nebu PREVODI, prema astrološkim pravilima, U SVAKODNEVNI JEZIK blizak osobi kojoj je potrebno astrološko savetovanje. Kao što prevodilac sa više opštog ili specifičnog znanja (vezanog za temu razmatranja) može kvalitetnije prevesti tekstove sa stranog jezika, tako je i astrolog načelno kvalitetniji ako ima široku erudiciju i razumevanje čoveka…

Iz natalne karte svake osobe može se videti njen potencijal za bavljenje astrologijom…

Ukoliko ste alergični na na slušanje tuđih patnji i muka, izaberite neko drugo zanimanje… Jer prava astrologija može da bude i surova u svojoj istinitosti. Ako nešto niste sposobni da vidite u sebi, nećete to moći videti ni kod drugoga. Tako da je obavezna agenda svakog astrologa svakodnevni rad na sebi i svom duhovnom razvoju.

Samo uz stalno podsećanje i delanje prema geslu koje je stojalo i na ulazu hrama u Delfima – “Spoznaj samoga sebe !” može se roditi astrolog koji će stvarno pomagati drugima i sebi…