Astrologija i politika

Spoj astrologije i politike je prirodno partnerstvo. Samo kraljevi i  aristokratija mogli su u prošlosti da sebi priušte astrologa, koji je obično imao i ulogu kraljevog savetnika.

S obzirom da su astrolozi u prošlosti spadali među najobrazovanije ljude svog vremena, oni su sa svojom mudrošću bili idealan saradnik i pomagač vladarima. Vladari su imali znanje o ovozemaljskim stvarima, a astrolozi su bili zaduženi za tumačenje znakova života, uticaja prirodnih ciklusa i davanje informacija o smeru događaja koji je favorizovan u budućnosti, te mogućnosti da se nepovoljan tok događaja izmeni. Astrolozi su suštinski čuvari znanja prenetih iz starih misterijskih škola.

U današnje vreme se iza kulisa medija nastavlja saradnja predsednika, premijera ili ministara mnogih država sa astrolozima. U prošlosti je ta saradnja bila otvorena, sada je više prikrivena. Detalji te saradnje izlaze na površinu obično tek posle završetka mandata političara koji se pomažu astrologijom.

 

         Fransoa Miteran

 

 

          Boris Jeljcin

 

 

            Ronald Regan

 

Poznato je da su predsednici  Fransoa Miteran, Boris Jeljcin, kao i Ronald Regan imali svoje lične astrologe ili astrološke timove.

Regan je mali broj stvari započinjao bez konsultacije sa svojim  astrologom, a Jeljcin je ujutru na stolu dobijao izveštaj svog astrološkog tima paralelno sa procenama svoje tajne službe.

Pojedine vlade u svetu vrlo otvoreno koriste astrologiju, posebno u Aziji. Primer su Indija i Burma.

Za svaki narod i državu je je poželjno da predsednik države ima dobre astrološke aspekte, jer oni ukazuju na okolnosti koje će narod preživljavati za vreme vladavine tog predsednika.