Astrologija i nauka

Astrologija i astronomija bejahu kroz čitavi poznatu istoriju, pa sve do pre nekih 300 godina „jedno telo i jedno biće“.

Astrolozi su istovremeno bili i astronomi koji su vršili posmatranja i beleženja promena na nebu poslednjih nekoliko hiljada godina. Usput su se bavili i proučavanjem cikličnih promena na nebu i tumačili njihovu vezu sa određenim događajima na zemlji. Na nekim poznatim univerzitetima u srednjem veku postojale su i katedre za astrologiju, o kojima se danas malo govori… Posle ere velikih astronoma-astrologa Brahea (Tycho Brahe, 1546-1601) i Keplera (Johannes Kepler, 1571-1630) nastaje lagano rascep na naučni (astronomija) i ‘onaj drugi deo’ astrološkog nasleđa (astrologija).

I sam autor tekstova je svoje druženje sa zvezdama započeo davno kao dečak, baveći se amaterski astronomijom; čitajući sve što mu dopadne šaka – od dela i tekstova Milivoja Jugina, izdanja Beogradske i drugih tadašnjih jugoslovenskih opservatorija, pa sve do naučno popularnih časopisa kao što je npr. bila „Galaksija“. I sam zadojen neprijateljstvom prema astrologiji, koje je standardna stvar među astronomima, dugo sam odbacivao bilo kakvu smislenost astrologije, ni ne poznavajući njene prave postavke i vrednost.

Posledica jedne rasprave i potreba mladog čoveka da proširi vidike i ostane otvorenog uma rezultirala je mojim višegodišnjim proverama i testiranjima astrologije. Mišljenja onih koji su za ili protiv astrologije su u ovo vreme toliko dijametralno suprotna da nisam imao drugog izbora… Ukoliko sam želeo doći do istine morao sam krenuti od postulata da sva teorijska razmatranja i paradoksi nalaze svoje razrešenje u praksi.

Polazeći od svog iskustva i putovanja od nauke, tj. astronomije do astrologije i nazad mogu samo konstatovati da ne treba imati predrasude o nečemu što dovoljno dobro ne poznajemo!

Veliki naučnik Halej je jednom prilikom podrugljivo govorio o astrologiji, kada ga je verovatno još poznatiji Isak Njutn opomenuo – da ne treba da kritikuje ono što ne poznaje, napominjući da se on astrologijom bavio a Halej nije…

I ne samo da se astrologijom bavio. Veliki Isak Njutn je davao izvanredno tačne vremenske prognoze kao i Kepler, pokazujući da „luckasta sestra“ astronomije nije „skup bajki i alegorija koje su smislili pećinski ljudi u svom strahu od nepojmljivih prirodnih sila“, što je pak uobičajeno svođenje astrologije u naučnim krugovima…

Poslednja dva-tri veka, naučni racionalizam odbacuje sve što se ne uklapa u njegove proklamovane teze i što se ne može na jednostavan način u laboratoriji i dokazati. ‘Učene glave’ i univerziteti odbaciju astrologiju kao disciplinu i nauku, prepuštajući je ljudima koji najčešće nemaju neko jače formalno obrazovanje.

Tako danas imamo poplavu astrologa koji skoro uopšte ne poznaju astronomiju, a mnogi čak bez kompjutera ni ne znaju da izračunaju natalnu ili neku drugu astrološku kartu. Sa retkim i svetlim izuzecima, danas doučeni i priučeni preuzimaju nošenje ‘astrološke štafete’, a mira između astronomije astrologije izgleda neće biti sve dok se naučni svet ponovo ne otvori za drevnu mudrost i ne počne da se njom ponovo bave najumniji, kao što je to „navek ranije i bilo“…

Doduše, doći do pravih informacija o izvornoj astrologiji nije lako, jer preko 90 posto knjiga savremenika na tu temu ne vrede ni koliko papir na kome su štampane. Čak i danas, u eri interneta je teško pronaći dela koja će vas uputiti u pravo i praktično astrološko znanje. Pod pseudonimom ‘astrologija’ današnji „astrološki-biznismeni“ prodaju sve što se može unovčiti pod plaštom misterija sa kojima se povezuje izvorna astrologija. Ali tu najčešće najmanje astrologije ima…

Astronomija i astrologija barataju različitim definicijama pojma vremena, pa je to još jedan razlog njihovog neprijateljstva… (vidi link: Tajna vremena).

Na ovoj internet stranici možete u budućnosti pronaći nove tekstove kojima je cilj – još kvalitetnije osvetliti vezu astrologije i nauke.

Ako je meteorologija nauka ili naučna disciplina, ako postoji ‘nauka fizičkog vaspitanja’, ako je ekologija takođe nauka, nije naučno astrologiji apriori oduzimati mogućnost za status nauke ili naučne discipline.

Kvalitetan astrolog ima veći procenat uspeha u svojim okvirima nego npr. medicinske nauke pri dijagnostikovanju poremećaja, dok istovremeno koristi veoma mali broj ulaznih podataka (vreme, datum i mesto rođenja), za razliku od medicine koja koristi ogroman broj aparata i pomoćnih metoda pri pregledu bolesnika!

Akupunktura je oko 5000 godina stara kineska metoda lečenja koja je prihvaćena i od strane Svetske zdravstvene organizacije kao regularna metoda lečenja, iako do danas niko ne može sa sigurnošću objasniti njen mehanizam funkcionisanja… A tradicionalne metode dijagnostikovanja i primene se i dalje koriste! Lekari, kao naučni radnici takođe koriste akupunkturu…

Astrologija ima bar isto toliko prava da bude ozbiljno sagledana i vrednovana…

Toplo verujem, da se u dobu nanotehnologija i kvantne medicine bližimo trenutku kada će naučnici dobiti priliku da spoznaju način funkcionisanja astrologije i kada će trenutno iz nauke prognana sestra astronomije biti ponovo prihvaćena u veliku porodicu nauka…

Do tada nam ostaje da se čistog srca, hladne glave i pravim argumentima založimo za to…